สัมมนา บริษัท SCG หาดแม่รำพึง

รูปรับรางวัล แผนดีกล่องมาก ปี 2
รูปไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว และปลูกต้นไม้วันเข้าพรรษา

ทัศนศึกษา เมืองปักกี่ง ประเทศจีน


งานบวชลูกชาย "พระธํมทโร"พานักเรียนไปวัดหลวงพ่อโต ที่โคราช

งานรับรางวัล โครงการกล่องวิเศษ ปี 2 วันที่ 2 ก.พ. 2553
Trip Phuket

เป็นกรรมการโครงงานคุณธรรม และรับรางวัล ธนารคารขยะรีไซเคิลกับผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ


ไปเที่ยว กาญจนบุรีเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องรักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 ไปเที่ยวกาญจนบุรี
เป็นกรรมการโครงงานคุณธรรม และรับรางวัล ธนารคารขยะรีไซเคิลกับผู้ว่าราชการจังหวัด ฯนักเรียนสอบแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 25 สิงหาคม 2552อบรมภาษาอังกฤษ สุขภาพ และเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม ธนาคารขยะ ปี 2552
กิจกรรม ทัศนศึกษา บึงฉวาก สุพรรณบุรี


เตาเผาถ่านไร้ควัน
การทดลองทำสเปรย์ ไล่ยุงกิจกรรม วันอำลา จบการศึกษา ของนักเรียนชั้น ป.6เข้าค่ายนักคิดคณิตศาสตร์ พัฒนาอัจแริยภาพด้านคณิตศาสตร์ ของ สพท.บร.1


เป็นวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ 26 - 27 พฤษภาคม 2552
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2552


รับรางวัล โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 25 ก.พ. 52


โล่ และเงินรางวัล โรงเรียนต้นแบบรักษาศีลธรรม


งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 52 และรับมอบรางวัล จาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

Free Web Hosting